Committee

National Coordinator PHTLS Deutschland

altUli Atzbach

 

 

 

 

altSebastian Jürgen (associate)

 

 

 

 

 

Medical Director PHTLS Deutschland

altDr. med. Thorsten Hauer

 

 

 

 

Guido HeyneGuido Heyne (associate)

 

 

 

 

 

Vertretung der DGU
Prof. Dr. med. Bertil Bouillon
 
Vertretung der DGAI
Prof. Dr. med. Rolf Rossaint
 
Vertretung des BDA
N.N.
© all rights reserved

Nächste Kurse